ISSO ANALIZA

957,00 

ISSO  analiza  vam  prinaša  celoten  nabor  ključnih  kazalnikov  uspešnosti  občine. Gre za več kot 60 skrbno izbranih, izračunanih in standardiziranih kazalnikov, ki na merljiv in uporabniku prijazen način osvetljuje razvojni položaj občine.

Omogoča vam hitro in pregledno analizo glavnih prednosti in slabosti občine, razvojnih  priložnosti  in  izzivov,  primerjavo  vrednosti  kazalnikov  za  občino  s  tistimi za Slovenijo, izračunane sestavljene indekse za posamezna področja, kar omogoča hitro oceno položaja občine.

Ob zakupu ISSO ANALIZE prejmete DARILO Analizo PREBOJA in izpostavitev z logotipom na spletni strani konference in portalu Zlati kamen (navedba Podporniki projekta Zlati kamen).

Kategorija:

Z ISSO analizo tako dobite:

 • Identifikacijo glavnih razvojnih priložnosti in izzivov za občino
 • Kakovostno primerjavo z ostalimi kraji s pomočjo standardiziranega merila
 • Kakovostno postavljanje merljivih razvojnih ciljev

Zakaj ISSO?

 • Ker je sistem pripravljen z največjo mero strokovnosti: nad metodologijo in kakovostjo bdi multidisciplinarna skupina vodilnih slovenskih strokovnjakov za področje prostorskega razvoja s treh univerz
 • Ker so kazalniki mednarodno primerljivi in sestavljeni po zgledu najboljših svetovnih vzorcev, ob tem pa posebej upoštevajo razvojne usmeritve EU
 • Ker prinaša »pametne« kazalnike, ki so prilagojeni za smiselno primerjavo in načrtovanje razvoja slovenskih občin in kjer so odpravljene metodološke hibe, ki jih prinaša uporaba »grobih« statističnih podatkov
 • Ker gre za neodvisen in standardiziran sistem meril
 • Ker gre za uveljavljen sistem, ki ga razvijamo že od leta 2010

Ob zakupu ISSO ANALIZE prejmete DARILO Analizo PREBOJA in izpostavitev z logotipom na spletni strani konference in portalu Zlati kamen (navedba Podporniki projekta Zlati kamen).

Prinaša hiter pregled razvoja v času zadnjega mandata, kakor ga razkrivajo merljivi kazalniki.

Analiza PREBOJA sestavljena je iz:

 • Primerjave ISSO analiz 2019 in 2022: primerjava vrednosti kazalnikov, relativne spremembe, indeksa ki kaže na razvoj, ki je hitrejši ali počasnejši od povprečja za 212 občin in spremembo uvrstitve.
 • Kratko analizo glavnih kazalnikov, ki smiselno razkrivajo dinamiko razvoja. Gre za izbor tistih področij, kjer je dinamična primerjava posebej smiselna, torej kjer so spremembe dovolj hitre (da jih lahko utemeljeno predstavimo kot dosežek v zadnjem mandatu) in dovolj relevantne za celovit razvoj občine.
 • Zelo zgoščen pregled osemletnega razvoja – torej primerjave izbranih kazalnikov iz ISSO analiz 2022 in 2015. Smisel te primerjave je zlasti spremljanje gibanj, ki so dolgoročnejše narave, pa tudi primerjava uspešnosti prejšnjega in zdajšnjega mandata.

Je integralni del ISSO analize 2022 in je ni možno posebej naročiti.